กระเป๋าทรงแบบใหม่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 336
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุริยัน พระสุนิน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ
ที่ตั้ง : 39 2 หัวตะพาน คำพระ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 45469343
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :