กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมหูไม้โค้งผ้าไหมช้างทรงเครื่อง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 119
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กาญจนีย์ พันธุมาศ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สานและผ้าไหม
ที่ตั้ง : 29 6 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 899492949
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :