กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 393
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อัมพร ทองโพธิ์ศรี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ
ที่ตั้ง : 42371 6 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 868711461
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :