กระเป๋าทรงหมอน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 399
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อำนาจเจริญ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
คำ สามคูเมือง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจุชมชนสายฝนกระเป๋าผ้าขิด
ที่ตั้ง : 15 2 หัวตะพาน คำพระ อำนาจเจริญ
โทรศัพท์ : 815792103
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :