ปลาร้าบองสุก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 388
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กรมลี แสนยศคำ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน
ที่ตั้ง : 119 3 พรเจริญ-โซ่พิสัย พรเจริญ ศรีชมภู บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 801918621
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :