ชาชงสุมนไพรพญาเสือโคร่ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 448
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิไล คุณชื่น


สถานที่จำหน่าย : ชาชงสมุนไพรพญาเสือโคร่ง
ที่ตั้ง : 53 7 พรเจริญ ป่าแฝก บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 847897059
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :