ถาดใส่ของ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 372
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ณพคุณ กองอุดม


สถานที่จำหน่าย : ศูนย์เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากรากไม้อำเภอโซ่พิสัย
ที่ตั้ง : 215 4 โซ่พิสัย - เฝ้าไร่ โซ่พิสัย โซ่ บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 083-3366985
โทรสาร :
อีเมลล์ : bomwuttana@gmail.com
Website :