น้ำพริกเห็ด


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 1017
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมบูรณ์ ปัตถามัย


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี
ที่ตั้ง : 299 1 โซ่พิสัย-ปากคาด โซ่พิสัย หนองพันทา บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 081-0602499
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :