ถาดอเนกประสงค์


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 461
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เขียน ทองแท่ง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้กลางดงศรีชมภู
ที่ตั้ง : 17 6 โซ่พิสัย ศรีชมภู บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 083-1461180
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :