กระเป๋าถือสตรี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 407
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : บึงกาฬ
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ไพวัล แผ่นทอง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร
ที่ตั้ง : 134 6 เซกา ซาง บึงกาฬ
โทรศัพท์ : 801526412
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :