ทัพพี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 368
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ประหยัด ชัยลา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มกะลาไทย
ที่ตั้ง : 231 8 เมืองหนองบัวลำภู หัวนา หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 872276210
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :