ข้าวฮางงอกหอมมะลิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 378
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หนูคูณ สนธ์ดา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวกล้องหนองภัยศูนย์
ที่ตั้ง : 231 1 เมืองหนองบัวลำภู หนองภัยศูนย์ หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 895728176
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :