ข้าวฮางงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 354
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ทิพย์น้อย ทานไทสงค์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ
ที่ตั้ง : 161/3 16 นากลาง ฝั่งแดง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 08 7853 6957
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :