ผ้าขาวม้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 350
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
รำไพ นามโยธา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ที่ตั้ง : 111 9 โนนสัง ปางกู่ หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 817088462
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :