น้ำผึ้งขวดใหญ่ปริมาณ 700 ซี.ซี.


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 373
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
หวัน โคตรสุวรรณ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก
ที่ตั้ง : 5 7 โนนสัง โคกม่วง หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 878638707
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :