ข้าวหอมทอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 453
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองบัวลำภู
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
กฤตยา บุญแท้


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวหอมทองบ้านโคกสะอาด
ที่ตั้ง : 32 5 โนนสัง นิคมพัฒนา หนองบัวลำภู
โทรศัพท์ : 899434511
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :