กระเป๋าผ้าฝ้าย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 510
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ธนพร บึงมุม


สถานที่จำหน่าย : นางธนพร บึงมุม
ที่ตั้ง : 317 8 เมืองขอนแก่น ศิลา ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 896190316
โทรสาร : 43236005
อีเมลล์ : job_bung@hotmail.com
Website :