กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 915
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ศุภมาส กวีวิวัฒน์


สถานที่จำหน่าย : นางสาวศุภมาส กวีวิวัฒน์
ที่ตั้ง : 222 5 เมืองขอนแก่น เมืองเก่า ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 910501212
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :