ขนมทองม้วน


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 443
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สราวุธ กมลคุณากร


สถานที่จำหน่าย : หจก.ทีพีสวีทมาร์เก๊ตติ้ง
ที่ตั้ง : 109 9 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-294888
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :