กระติ้บข้าวจากต้นกก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 859
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมัย หล้าประเสริฐ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มจักสานกระติ้บข้าว
ที่ตั้ง : 34 7 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 862266990
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :