กระเป๋าช๊อปปิ้งสตรี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 798
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ขอนแก่น
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ชัชฎาภรณ์ ช่วงรังษี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณท์จากผ้า
ที่ตั้ง : 199 - 9 มิตรภาพ บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 814713547
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :