ข้าวบดไรช์เบอรี่


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 490
ประเภท :
เครื่องดื่ม
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ตวงพร พาแสง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลนาดี
ที่ตั้ง : 276 3 เมืองอุดรธานี นาดี อุดรธานี
โทรศัพท์ : 087-3744127
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :