กล้วยตากธรรมชาติ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 449
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วรางคณา นามพิลา


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยนิคมสงเคราะห์
ที่ตั้ง : 89 7 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ อุดรธานี
โทรศัพท์ : 086-2343470
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :