การบูร


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 461
ประเภท :
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สมศักดิ์ ศิริสุขอภิรมย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองขาม
ที่ตั้ง : 166/24 - 4 อุดรธานี - สกลนคร เมืองอุดรธานี หนองบัว อุดรธานี
โทรศัพท์ : 081-0478392
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -
Website :