ข้าวฮางหอมมะลิ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 455
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นันทนันท์ นันตาบุตร


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้ง : 21 - 2 - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
โทรศัพท์ : 817684616
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :