ข้าวหลาม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 493
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : อุดรธานี
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวหลามบ้านสี่แจ ม.10
ที่ตั้ง : 10 กุมภวาปี ผาสุก อุดรธานี
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :