ขนมจีนอบแห้ง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 314
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เลย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เพ็ญศรี แก้วสมบัติ


สถานที่จำหน่าย : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านชมน้อย
ที่ตั้ง : 108 2 ปากชม ชมเจริญ เลย
โทรศัพท์ : 821235189
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :