กล้วยฉาบสมุนไพร


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 422
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เลย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วันดี มิ่งแก้ว


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเก่า
ที่ตั้ง : 50 - 5 ด่านซ้าย-ปากหมัน ด่านซ้าย นาหอ เลย
โทรศัพท์ : 087-9484459
โทรสาร : -
อีเมลล์ :
Website :