ข้าวพองไทย


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 330
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เลย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
อภิญญา กรรณลา


สถานที่จำหน่าย : พืชไทยเมืองเลย
ที่ตั้ง : 145 11 มลิวรรณ วังสะพุง ศรีสงคราม เลย
โทรศัพท์ : 42850715
โทรสาร : 42850715
อีเมลล์ : apinya_kan@hotmail.com
Website :