ขนมลูกเดือยกรอบ(รสหวาน,รสเค็ม,รสสมุนไพร,รสเนย)


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 393
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เลย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
วิช้ย ศิริศักดิ์


สถานที่จำหน่าย : บริษัท ยงสวัสดิ์พืชผลวังสะพุง
ที่ตั้ง : 133 9 ศรีสงคราม วังสะพุง วังสะพุง เลย
โทรศัพท์ : 42841292
โทรสาร : 42841293
อีเมลล์ : VIRACHAI@YAHOO.COM
Website :