กางเกงเย็มมือและเย็บ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 412
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : เลย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิมพิลา ถิ่นถาน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
ที่ตั้ง : 116 1 ภูกระดึง ศรีฐาน เลย
โทรศัพท์ : 042-871187
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :