ข้าวกล้องงอก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 446
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองคาย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
เลิศเชาว์ เมืองประเทศ


สถานที่จำหน่าย : เลิศรัตน์การเกษตร
ที่ตั้ง : 222 4 เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ หนองคาย
โทรศัพท์ : 812700899
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :