กล้วยตาก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 523
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองคาย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ขจรจิต คันธี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแปรรูปกล้วยสังคมพัฒนา
ที่ตั้ง : 98 1 สังคม สังคม หนองคาย
โทรศัพท์ : 042-441567
โทรสาร :
อีเมลล์ : maearak@gmail.com
Website :