กล้วยตาก


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 405
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : หนองคาย
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สนอง ศรีอรรคพรหม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ที่ตั้ง : 95 1 สังคม สังคม หนองคาย
โทรศัพท์ : 081-056-5005
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :