ชุดรับแขกหอยทอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 430
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุจิตรา ไชยคำภา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มหวายเยาวชน
ที่ตั้ง : ุ64 10 เมืองมหาสารคาม ลาดพัฒนา มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 934859441
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :