ข้าวกล้อง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 471
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พัชรี ตันเสดี


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองโจด
ที่ตั้ง : 129 9 เมืองมหาสารคาม โคกก่อ มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 872357079
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :