ข้าวหอมมะลิ 105


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 423
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ดาวเรือง โพธิ์เหลือง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองมะแปบ
ที่ตั้ง : 42 11 กันทรวิชัย ขามเฒ่าพัฒนา มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 878677329
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :