ข้าวกล้องชีวภาพ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 470
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สาคร ทับทิมไสย์


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคกผักกูด โป่งแดง
ที่ตั้ง : 209 9 บรบือ โนนแดง มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 813817493
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :