กระเป๋าหนังแท้


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 882
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : มหาสารคาม
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุรภา ศรีมังคละ


สถานที่จำหน่าย : นางสุรภา ศรีมังคละ
ที่ตั้ง : 109 16 วาปีปทุม ขามป้อม มหาสารคาม
โทรศัพท์ : 852240428
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :