ขนมเปียะ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 424
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สุวภี จันทรบัญชร


สถานที่จำหน่าย : นางสุวภี จันทรบัญชร
ที่ตั้ง : 303 20 เมืองร้อยเอ็ด รอบเมือง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 043-511859
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :