ข้างฮางเพื่อสุขภาพ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 469
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ฐาปนีย์ สมพงษ์ผปึ้ง


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มข้าวฮางเพื่อสุขภาพ
ที่ตั้ง : 65 9 เกษตรวิสัย หนองแวง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 879870296
โทรสาร : 43672513
อีเมลล์ : thapanee77@hotmail.com
Website :