ขนมข้าวแต๋น


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 461
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นารี ศรีนาทนาวา


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำขนมบ้านหนองหิน
ที่ตั้ง : 122 4 จตุรพักตรพิมาน ศรีโคตร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 821537825
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :