กระเป๋าสะพายสตรี


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 505
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นายสมหวัง สุตะคาน


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง
ที่ตั้ง : 44 5 ธวัชบุรี เมืองน้อย ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 086-0476613
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :