กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 390
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
นภิธ อินทวิวัฒน์


สถานที่จำหน่าย : ด้วยมือแม่
ที่ตั้ง : 119 8 โพนทอง สระนกแก้ว ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 081-3741894
โทรสาร :
อีเมลล์ : napitmommade@gmail.com
Website :