กระเป๋าผ้า


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 456
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
ปภาดา ศรีคลัง


สถานที่จำหน่าย : นางปภาดา ศรีคลัง
ที่ตั้ง : 50 8 สุวรรณภูมิ ดอกไม้ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 984041915
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :