กบน้อยลีลา


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 757
ประเภท :
ของใช้/ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พรชัย กองอุดม


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มศิลปะประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ
ที่ตั้ง : 91 8 เมยวดี บุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-7233-3920
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :