ขนมนางเล็ดหน้าน้ำตาลและหน้าหมูหยอง


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 465
ประเภท :
อาหาร
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : ร้อยเอ็ด
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
โชคสมพร หาญพละ


สถานที่จำหน่าย : กล่มแม่บ้านเกษตรหนองเดิ่น
ที่ตั้ง : 16 3 เมยวดี ชุมพร ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :