กระเป๋าหนังเทีม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 381
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาฬสินธุ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิสมัย รักคำมี


สถานที่จำหน่าย : น.ส.พิสมัย รักคำมี
ที่ตั้ง : 50 14 เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 981033560
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :