กระเป๋าผ้าไหม


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 261
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาฬสินธุ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
พิมพ์ชนก พิมพ์วงศ์


สถานที่จำหน่าย : น.ส.พิมพ์ชนก พิมพ์วงศ์
ที่ตั้ง : 102 ธนะผล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 899404508
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :