กระเป๋าผ้าพื้นเมืองเ


Placeholder

ราคา ติดต่อผู้ขาย


จำนวนผู้เข้าชม 398
ประเภท :
ผ้า/เครื่องแต่งกาย
ขนาด/ปริมาตร :

น้ำหนัก:กิโลกรัม : กิโลกรัม
สินค้าจากจังหวัด : กาฬสินธุ์
มาตรฐานที่ได้รับ :

รายละเอียดสินค้า :

รายละเอียดผู้ประกอบการ
จันทร์เพ็ญ หันชัยโชติ


สถานที่จำหน่าย : กลุ่มเย็บกระเป็าผ้าพื้นเมืองเครื่องหนัง
ที่ตั้ง : 194 14 กมลาไสย ดงลิง กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 817711543
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :